Испорака на опрема во сложени услови на барање на клиентот !!